הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע

על מבקש/ת המידע לפעול בהתאם להנחיות הבאות:
  1. יש למלא טופס בקשה ( ניתן להוריד מאתר האינטרנט העירוני או לקבלו במחלקת הגביה), לטופס הנ"ל ניתן לצרף מסמך מפרט.
  2. יש לשלם "אגרת בקשה לקבלת מידע" על סך 20* ₪ התשלום מתבצע במחלקת הגביה של העירייה במזומן או בכרטיס אשראי.
  3. יש לצרף את טופס הבקשה יחד עם הקבלה המקורית (עבור תשלום האגרה), ולשלוח בדואר רשום ל: ממונה על חופש המידע, מר יהושע אשכנזי, עיריית ערד, ת.ד 100 ערד, לחילופין ניתן לבצע גם במסירה ידנית.

ראה הערה בטופס הבקשה לקבלת מידע.

* על-פי התקנות, בנוסף לאגרת בקשה תחויב בתשלום אגרת הפקה עבור צילום והפקה של החומר בסך 1.33 ש"ח עבור כל דף צילום או 5.24 ש"ח עבור דיסקט.

* כמו כן בקשה לקבלת מידע שהטיפול בה מצריך עיבוד מיוחד תחויב גם באגרת טיפול בסך 53 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשעה השלישית.

לצפייה בדוחות לתושב לחץ כאן

דוח סיכום בקשות

שנה

איכות סביבה

ארנונה

בירור נכסים

חינוך

כספים

מינויים

נגישות

תחנות אוטובוס

כללי

סכום כולל

טופלו

2009

 

1

 

 

 

 

   

 

1

 1

2010

 

1

 

 

 

 

   

 

1

 1

2011

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 2

2012

 

1

 

 

 

 

 

1

 

2

 2

2013

   

4

2

3

3

   

 

12

12

2014

 

3

 

 

3

 

 

1

1

8

8

2015

 

2

 

 

2

 

 

1

5

10

10

2016 1               5 6 6
2017 1       2       7 10 10
2018 1     1 3       2 7 7
2019   1 5 1 4       3 14 14
2020   1 8 1         13 23 23

 

 2020:  הוגשו 23 בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע. הבקשות עסקו בנושאים: בעלי חיים, שילוט, היתרי בנייה, ארנונה, שיטור עירוני, פיקוח ועוד. כל הפניות נענו.

 רשימת מאגרי מידע של עיריית ערד

מס' סידורי

מס' מאגר

שם המאגר

סוגי מידע

שירותי דיוור

העברת מידע

1

340502

הנהלת חשבונות

 

ל

ל

2

687658

ניהול נוכחות עובדי עיריית ערד

אחר

ל

ל

3

727957

ניהול הבטיחות

מעמד אישי

הכשרה מקצועית

אמונות

אחר

ל

ל

4

738250

משאבי אנוש ושכר

מצב כלכלי

מצב בריאותי

מעמד אישי

הכשרה מקצועית

אחר

ל

ל

5

1068579

חיסון בעלי חיים

אחר

כ

ל

6

1068586

רישוי עסקים

מצב כלכלי

הכשרה מקצועית

ל

ל

7

1068601

גביה

מצב כלכלי

מצב בריאותי

מעמד אישי

ל

ל

8

1068830

ספרייה עירונית ערד

אחר

ל

ל

9

1068883

סוחרי שוק עירוני

אחר

ל

ל