פרטי הפונה

פרטי הפנייה

האם הייתה פנייה לעזרה מגורמים כלשהם?
האם הייתה פנייה לעזרה מגורמים כלשהם?