מועצת העיר

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של העיר או היישוב. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. וכמובן גם על הסדר הציבורי.

חברי מועצת העיר נבחרים בבחירות דמוקרטיות אחת ל-5 שנים. חברי המועצה מייצגים את הציבור על פי כוחם באכלוסיה ובהתאם לתוצאות הבחירות. מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש ומקיימת דיונים בנושאים השוטפים של חיי העיר, מאשרת תקציבים כספיים וממליצה לראש העיר על מדיניות בניהול העיר. חברי המועצה מכהנים בועדות העירייה השונות כגון: חינוך, כספים, מכרזים, איכות הסביבה וכדומה.

מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש באופן קבוע ביום ג' הראשון לחודש. ישיבות המועצה מועברות בשידור ישיר בדף הפייסבוק של העירייה.

 

הסכמים קואליציוניים


תמונת איש הקשר
ניסן בן חמו
ראש העיר ערד
08-9951601
תמונת איש הקשר
דודי אוחנונה
סגן ומ"מ ראש העיר
08-9951777
תמונת איש הקשר
אלכס ספוז'ניקוב
סגן ראש העיר
תמונת איש הקשר
פלורי שטרלינג
משנה לראש העיר
סיוון כהן אביטן
054-4927261
תמונת איש הקשר
דודו שי
054-7306007
תמונת איש הקשר
דורון אורגיל
תמונת איש הקשר
עוזי שמילה
050-8914152
תמונת איש הקשר
ד"ר דיאנה גיטיס
052-3667399
תמונת איש הקשר
משה קווס
תמונת איש הקשר
אברהם ארנרייך
052-7182100
תמונת איש הקשר
שמחה ברוך שלסר
052-7111920
תמונת איש הקשר
יצחק וייס

משה אדרי
052-8842330

תמונת איש הקשר
גבריאל ריזינשוילי
חבר מועצה, יו"ר יו"ר סיעת קידמה לערד
058-5555846