בעל/ת עסק יקר/ה,

לנוחיותכם וכחלק משיפור השירות, הינך מוזמן/ת  להגיש בקשה ליצירת קשר עם מדור רישוי עסקים בצורה מקוונת, עם קבלת הפרטים הראשוניים יצרו עמך קשר להמשך תהליך וטיפול בבקשה.

בטופס המקוון תתבקש/י לרשום את פרטי העסק ואת הפרטים של בעלי העסק.

לצורך הגשה מלאה של הבקשה לרישוי יש לצרף את המסמכים הבאים:  

  • תכנית עסק
  • היתר בנייה
  • אישור רשם החברות  (רק עבור חברה בע״מ)
  • טופס בקשה לקבלת רישוי

הבקשה הראשונית לרישיון עסק תקלט ותועבר ישירות לסיגל, מזכירת מחלקת תברואה להמשך טיפול.

לשאלות נוספות ניתן לפנות ל:

סיגל פליגלר                             טלפון:  08-9951608                 דוא"ל: [email protected]

רפי חג'ג'                                  טלפון: 08-9951629                  דוא"ל: [email protected]

פרטי המבקש/ת