מידע כללי:

מחלקת הגינון מטפלת בכ-700 דונם נוי ציבורי וכן גינות בבתים משותפים שבהסדר.

לכל שכונה צוות האחראי לגינון בשכונה, בנוסף קיים צוות השקיה לכל העיר וצוות פיתוח לכל העיר.

המחלקה משתתפת באירועים העירוניים, ומסייעת למחלקות האחרות עפ"י הצורך.

 המטלות הינם כדלקמן:

צוותי גינון

 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של כלל הגינות הכיכרות בעיר.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של כלל הגינות בבתים הפרטיים שבהסדר.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של כלל הגינות במוסדות החינוך ובנכסי העירייה ומשרדיה.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של החלקה הצבאית.
 • ניקיון אחזקה וגינון יום יומי של אזור התעשייה.
 • הקמת ושיקום גינות.
 • אחזקת וטיפול במשתלה של המחלקה.
 • סיוע בכל אירועי העירייה.
 • סיוע לכל המחלקות בעת הצורך.
 • גיזום עצים עפ"י קריאה, נזקים וכו'..

צוותי השקייה ותכנון

 • תכנון הנוי והגינון העירוני.
 • אחזקה וטיפול במערכות השקיה השונות ברחבי העיר.

צוותי טכני

 • תיקון מפגעים שונים (מדרכות, קירות אבן, בורות וכו'...)
 • אחזקת והשלמת שילוט הרחובות העירוניים
 • מתקני משחקים בגני שעשועים
 • הצללות - תחזוקה, פירוק והרכבה מידי שנה