מגמות הרפורמה:

מגמת הרפורמה הנה לקצר את הליכי הרישוי, חסמים בירוקרטיים ולקבוע מתווה אחיד.

בעבר נותני האישור לא עמדו בלוחות זמנים, נמצאו  סטירות רבות  בדרישות  שמטילות הרשויות על אותו עסק, חוסר אחידות בדרישות העדר רשות ערעור וברפורמה ניתן לממצא מענים ובין היתר:

 1. בניית מפרט ארצי אחיד לדרישות המוטלות על העסקים.
 2. יצירת ודאות מוחלטת בדרישות ומניעת ניגודים בין הרשויות.
 3. מסלול ירוק למתן רישיון עסק מידי לעסקים מסוימים (מספרה, קיוסק וכו').
 4. הסדרת מסלול ערעורים/השגות.
 5. שקיפות ופרסום מידע על סטטוס רישוי עסקים.
 6. הקלות בתכנון ובנייה.

זאת ועוד רפורמה ברישוי עסקים נחקק במטר ליצור פלטפורמה אחידה של דרישות על מנת להקל על הבירוקרטיה אשר הקשתה בחלק מהמקרים בהוצאת הרישיון.

המפרט האחיד אמור לכלול את כל הדרישות של נותני האישור הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית.

לשם קבלת המפרט האחיד לנותני האישור ברמה הארצית יש להיעזר באתר של משרד הפנים www.moin.gov.il.

לשם קבלת מידע על סטטוס העסק http://arad.rishui-asakim.co.il/

לידיעתכם עלות אגרת רישיון עסק החל מאוקטובר 2021  תעמוד על  330 ש"ח

עמדה נוספת לרשות בעלי עסקים לשם קבלת מידע על סטטוס העסק מותקנת בספרייה העירונית, מתנ"ס ערד.

נושאים נוספים העשויים לעזור ליזם במסגרת הרפורמה:

1. גורם השגה, גורם רשותי האמור לטפל ביזמים המערערים על החלטות רשות הרישוי.

2. מסלול ירוק, יזמים הפותחים עסק ועל פי הצהרתם ובהתאם למפרט האחיד ועמידה בתנאי משרד הפנים כפי שבאים לידי ביטוי באתר עשויים לקבל רישיון ללא  תקופת המתנה ארוכה.


הנגשה:

1. רשות הרישוי לא תיתן רישיון , התר זמני או התר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

2. לעניין החוק – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

הזהרה: חובה לעיין באתר משרד המשפטים לשם קבלת הנחיות המחייב את בעל העסק בהסדרה והנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

3. אתר משרד המשפטים לנושא ההנגשה:

       http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/Pages/default.aspx


מפרט אחיד היחידה הסביבתית נגב מזרחי

 

שמירה על איכות הסביבה - מניעת מטרדים:

כללי:

אחד המטרות של חוק רישוי עסקים היא שמירה על איכות הסביבה על ידי מניעת מטרדים ומפגעים מפעילות העסקים.

כל עסק מהעסקים טעוני הרישוי חייב  לקבל אישור  של הרשות לאיכות הסביבה . הרשות תבדוק את העסק ותנחה בצעדים שיש

לנקוט  כדי  למנוע  מטרדים של רעש,  ריח,  זיהום  אוויר, זיהום קרקע, זיהום מקורות מים וכיוצא באלה.

החוק העיקרי הקובע את המסגרת החוקית למניעת מטרדים מעסקים הוא החוק למניעת מפגעים תשכ"א  1961.

מכוח החוק הותקנו תקנות מפורטות הנוגעות לכל סוג מפגע ומטרד וקובעת את ההנחיות המקצועיות באשר להם. בנוסף לחוק זה,

קיימים חוקים ותקנות רבים לעניין הרעש, זיהום קרקע, מים, איכות אוויר, חומרים מסוכנים וכיוצא באלה. כמו כן קיים גם חוק עזר

עירוני למניעת מפגעים ומטרדים.                                                                                                           

בתי אוכל:

בתי אוכל העוסקים בבישול, טיגון או צליית  בשר חייבים להתקין מערכת מנדפים למניעת זיהום האוויר. האמצעים המקובלים הם אלה:                                       

 • מסנן בתוך המדף לקליטת אדי עשן.
 • מסננים משניים ללכידת שומנים בריכוז של 40% ו – 60% שינוקו תקופתית לפי הצורך ע"י חברה המתמחה בזה.
 • מסנן ריחות על בסיס  פחם פעיל שיוחלף  על פי הנחיות  היצרן  כאשר פוחתת יעילותו. יידרש להציג חוזה לתחזוקת המסנן עם החברה המתאימה.
 • מתקן אלקטרוני ללכידת חלקיקי העשן – משקע אלקטרוסטטי.
 • מפוח שקט שרמת הרעש שלו לא תעלה על 40 DB.
 • מתקנים נוספים על פי הצורך ורמת המטרד  שעלול לגרום העסק.
 • עסק שנעשים בו בישול, צלייה וטיגון אינטנסיביים יידרש לבנות ארובה, שתעלה את העשן מעל הבניינים שסביבה לגובה של שני(2) מטרים מעל הבניין הגבוה ברדיוס של 50 מטר מהעסק.   

זהירות: בניית ארובה  טעונה  היתר בנייה,  ולקבלת היתר בנייה נדרשת הסכמה של כל השכנים.לפני פתיחת העסק יש   לבדוק  אם הדבר  אפשרי. מומלץ לתכנן את בניית כל מתקני טיהור האוויר בתוך כותלי העסק, שכן בנייתם בחצר עלולה לעורר התנגדות רבה של השכנים.

מומלץ להתקין את כל המערכות הנדרשות והארובה על ידי מומחים המוכרים  לרשות לאיכות  הסביבה, שכן התקנה  שאינה  מקצועית לא תעמוד בדרישות החוק, והרשות תחייב התקנה חדשה.

מכבסות ועסקים לניקוי יבש:

החומרים שמשתמשים בהם בכביסה ובניקוי הבדים גורמים למטרדי ריח קשים.

בעל עסק יידרש להתקין ארובה כדי שהריחות יעלו מעל הבניינים. יש להשים לב לאזהרה הקודמת לנושא בניית הארובה.

בעניין ניקוי יבש – חלות מגבלות חמורות ואיסור על עיסוק כזה במבנים מסוימים, ויש לברר ביחידה הסביבתית נגב מזרחי את

המגבלות והאיסורים. כמו כן יש להשתמש בחומרים  מופחתת  ריח ולפנות פינוי שוטף שאריות פסולת כימית ורעילה לאתר מאושר.

מפעלים ועסקים מזהמים:

 • מפעלים ועסקים מזהמים יידרשו להתקין מערכות מיוחדות למניעת זהום.
 • נגריות יידרשו להתקין שואב אבק ונסורת כדי למנוע אבק מחוץ לעסק.
 • מצבעות רכב יידרשו לעבוד רק בתוך חדרי צבע אטומים עם מסננים שימנעו דלפית צבע מחוץ לחדר הצביעה.
 • עסקים  לצביעת  רהיטים יידרשו לאמצעי מיגון מים למניעת יציאת חלקיקי צבע מחוץ למבנה העסק.
 • עסקים העוסקים בעיבוד אבנים וחומרי בניין יידרשו למערכת לקליטת חלקיקים ולכידתם בתוך העסק.

 רשימה זו חלקית לשם קבלת פרטים נוספים מומלץ לפנות ליחידה הסביבתית נגב מזרחי.

מניעת רעש:

רעש הנגרם מפעילות עסקים הוא אחד המטרדים הקשים בסביבה העירונית.

עסקים שמופעים  בהם  אומנים, או עסקים  שמושמעת בהם מוזיקה לכל מטרה שהיא, יידרשו להתקין אמצעי מיגון אקוסטיים מלאים. האמצעים כוללים בין השאר:

 • מיגון אקוסטי של הקירות והגג
 • מיגון אקוסטי לחלונות
 • דלת כפולה בכניסה עם חלל אקוסטי בין הדלתות שיוכל להכיל
 • מספר אורחים בו זמנית.

חל איסור מוחלט על השמעת מוזיקה רועשת  מחוץ לכותלי העסק.

תקנות למניעת רעש קובעות כי מוזיקה מחוץ לכותלי העסק תישמערק בתוך גבולות העסק ובמגבלות החוק והתקנות ולאחר  השעה 23.00 היא אסורה לחלוטין.

איך לתכנן השמעת מוזיקה בחוץ:

מיגון אקוסטי חיצוני טעון היתר בנייה כחוק מאת הוועדה המקומית, ומאחר שהבנייה היא מחוץ לקו הבניין, הסיכוי לקבל היתר בנייה  אינו גדול.

עסקים העוסקים במוזיקה יידרשו להגיש ליחדה הסיבתית דוח ותוכנית מאת אקוסטי באשר לאמצעים  הנדרשים ולעמידתו של

העסק בדרישות למניעת מפגעים.

מומלץ לפני הקמת העסק מומלץ לשכור את שירותיו של יועץ אקוסטי כדי שהקמת העסק תיעשה על פי הנחיותיו, וכך לחסוך ממון רב שיידרש להשלמת האמצעים למיגון אקוסטי כשהעסק כבר קיים.

מתקני מיזוג אוויר, ארובות ומערכות קירור אוויר, מדחסים וכיוצא באלו, גורמים לרעש ולמטרד לסביבה. יש לדרוש ממתקין מערכות כי הן יעמדו בדרישות החוק בעניין רעש ותהייה להן תעודת אחריות לתיקון אם יגרמו מטרדי רעש.

עסקים ומפעלים מסוכנים:

עסק או מפעל מוגדרים "מפעל מסוכן" שברשותם חומרים המוגדרים מסוכנים על פי תקנות רישוי עסקים(מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1993. מפעל מסוכן יידרש לעמוד בדרישות מחמירות של המשרד להגנת הסביבה. הוא יידרש להכין "תיק מפעל" כהגדרתו בתקנות ולבצע את כל ההכנות הנגזרות ממנו.

מפעל מסוכן חייב לקבל "היתר רעלים" כהגדרתו בחוק ויש לחדשו מדי תקופה כנדרש בתקנות.


מפרט אחיד בתחום איכות הסביבה

יחידה סביבתית – נגב מזרחי:

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968-  להלן: "המפרט האחיד. המפרט מפורסם לגבי כל סוגי העסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 . הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה מועצה אזורית תמר. המפרט האחיד של מועצה אזורית תמר מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים"

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה אזורית תמר,  בפרק "דרישות כלליות מעסקים". יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה אזורית תמר בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

דרישות כלליות מעסקים:

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו, זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 1.        הבהרות חוקיות

1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3. בעל עסק בתחומי המועצה האזורית תמר,  יעמוד בכל חוקי העזר הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.5. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כגון: מזנון, קיוסק, תחנת תדלוק וכדומה, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.

1.6. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

1.7. כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

1. הגדרות העיריה לאזורים בתחומה לצורך מדיניות זו(בהתאם להגדרות בתב"ע) 

אזור תעשייה ניקיון מוחלט - אזור תעשיה לא מזהמת  א' בהתאם להגדרתה בתב"ע  של אזור התעשיה, אזור תעשיה זעירה, שער העיר, רח' המלאכה.

אזור המיועד לתעשייה קלה מלאכה ומסחר אשר אינה מהווה פוטנציאל לזיהום משמעותי של אוויר ריח ורעש כגון מחסנים מוסכים , מכבסות, נגריות, מסגריות,משתלות, מסעדות פועלים, מרכזי מבקרים.

אזור תעשייה נקי – אזור תעשיה ב' לפי התב"ע של אזור התעשייה ,למעט רובע האמנים אשר בו בנוסף לאמור ניתן לשלב תעשייה בינונית נקיה בעלת פוטנציאל זיהום מועט כגון  מפעלי קוסמטיקה מים המלח, תעשייה עתירת ידע , מפעלי פלסטיק.

אזור תעשייה מטריד  – אזור ג' לפי תבע אזור תעשיה המיועד לתעשיות בעלות פוטנציאל להשפעה סביבתית ובתנאי שאינן מהוות סיכון על פי נוהל מרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה על רצפטורים ציבוריים ועומדות בתקנים סביבתיים. עסקים באזור זה יתכן וידרשו להגיש מסמך סביבתי לבחינת השפעתם על הסביבה בהתאם לדרישת היח"ס.                                

אזור תעשייה  מטריד ביותר – אזור ד' לפי תבע של אזור התעשייה מיועד לתעשיות בעלות פוטנציאל גבוה לזיהום סביבתי לרבות תעשיית אגרגטים, מחצבות , אתר פסולת, מפעלים אשר נדרש עבורם היתר פליטה ובתנאי שאינן מהוות סיכון על פי נוהל מרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה על רצפטורים ציבוריים ועומדות בתקנים סביבתיים. עסקים באזור זה יתכן וידרשו להגיש מסמך סביבתי לבחינת השפעתם על הסביבה בהתאם לדרישת היח"ס.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות , נופש, מרכזי מבקרים

רובע האמנים – בהתאם לתב"ע .

אזור מסחר – מע"ר

אזור מעורב – אזור של מבני מגורים מעורב עם מסחר ו/או תיירות .

2.שפכים

2.1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים), יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011  (http://www.mei-shikma.co.il/uploadimages/amot%20mida.pdf) ובהתאם לחוק המים.

2.2. בעסקים בהם נוצרים שפכים תעשייתיים תהיה הפרדה בין זרם תעשייתי לזרם הסניטרי.

2.3. כל עסק, המופיע ברשימה שבהמשך ופועל בתחומי העיריה, יתקין נקודת דיגום בתא הביוב אחרון של העסק, לפני התחברות לקו השפכים התעשייתיים ו/או במוצא הכללי בהתאם לדרישות התאגיד והיח"ס לביוב העיריה.

מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב

אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

מפעלי מזון ומשקאות

משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים

טקסטיל כולל הלבנה או צביעה

טקסטיל בלא הלבנה או צביעה

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

מכבסות

תחנות תדלוק

רפת או לול

מפעלי עיבוד עורות

תחנות מעבר לפסולת

בתי דפוס

מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים, ייצור דשנים.

מפעלי חומרי בנייה

בתי מלון

 

במידה ובעסק יש מפריד שומן, יותקן תא דיגום נוסף או חלופי , במוצא מפריד השומן בהתאם להנחיות היח"ס.  

2.4.  בעסקים בהם נדרש התקנת מפריד שומנים, יידרש לפנות את השמן מהמפריד אחת ל- 3 חודשים לפחות  או לפי אישור אחר של היח"ס ולהציג לרישוי עסקים וליח"ס את האישור על הפינוי ועל הקליטה באתר מאושר על פי דרישתם. חל איסור הזרמת שומנים למקורות ניקוז או לביוב העירוני.

2.5. בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים (כל אחד מסוגי העסקים המופיעים בסעיף 2.2), יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים  שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו . דגימות אלו אינן באות במקום דגימות הנדרשות לביצוע בהתאם לתנאי רישיון העסק. 

2.6. שפכים נוזליים שמקורם במי ים המלח ושפכים מליחים אחרים אשר מוליכותם עולה על 2500 מיקרוסימנס לס"מ כמו:, מי בריכות מלח וגופרית, מי רענון מחליף יונים, מי ג'קוזי שמקורם במי ים, מי רכז מאוסמוזה הפוכה, מים משיקוע בוץ בספא, תמלחת מייצור  במפעלי בוץ וקוסמטיקה מים המלח,  לא יוזרמו למערכת הביוב הציבורי, אלא יושבו לתהליך או יוזרמו לים המלח בכפוף לקבלת  להיתר הזרמה לים מאת המשרד להגנת הסביבה ועמידה בתנאיו או לכל יעד אחר מאושר על פי כל דין לקליטת השפכים האמורים.

3. עסקים אשר מייצרים תמלחת יידרשו להפעיל מד מוליכות רציף במוצא השפכים התעשייתיים ו/או הסניטריים לביוב הציבורי. מפעלים אלו  נדרשים לדווח ליח"ס על  חריגות מערך של 2500 מיקרוסימנס ולהעביר אחת לשנה דו"ח מוליכות שנתי ונתונים על כיול המערכת.

4.     פליטות לאוויר

4.1. עסק אשר נמצא כגורם ריח חזק או בלתי סביר, או שהתהליכים והחומרים הקיימים בו מהווים פוטנציאל לריח חזק או בלתי סביר , כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 וכאמור בנוהל להגדרת מפגעי ריח של המשרד להג"ס, כתוצאה מפעילות עסקו, ייתכן ויידרש לבצע סקר פליטות וריחות. סקר זה יבוצע בהתאם לדרישות  במסמך ". מדריך לטיפול במפגעי ריח  של המשרד להג"ס מיוני 2013" ועדכוני מעת לעת. ויועבר לבדיקת היחידה הסביבתית בהתאם ללוחות זמנים שתקבע.

4.2. בעל העסק ייתכן ויידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות ריח לרמות הנדרשות בחוק ובנוהל להגדרת מפגעי ריח של המשרד להג"ס כפי שיעודכן מעת לעת.  על פי הצורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק בסקר, בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית.

4.3.  תנורי הסקה בעסקים  יהיו בהתאם לתקנים ישראליים  לפי סוג הדלק המשמש אותם לרבות ת"י  838 , ת"י 1368, ת"י 158.  בהתאם לדרישת היח"ס או לדרישת מפקח יציג בעל העסק אישורים על התאמת התנורים לתקן הישראלי .

4.4. מפעלים במתחמי תעשיה ג' וד'- יתכן וידרשו להפעיל מערכי ניטור סביבתיים. מערכים אלו יופעלו ויתוחזקו בהתאם להנחיות הממונה  למערכות ניטור לפי חוק אוויר נקי. מערכי הניטור ישדרו נתונים באופן רציף  למערך בקרה ביחידה הסביבתית  בהתאם לדרישות היחידה הסביבתית ודרישות הממונה כאמור. במידת הצורך ועל פי הנחיית היחידה הסביבתית או הממונה  יוסיפו תחנות ניטור ו/או מכשירי ניטור למזהמים העלולים להיפלט מהעסק.

4.5. ניטור בארובות – מפעלים אשר ידרשו בהיתרי פליטה לבצע ניטור רציף בארובות, יעבירו את נתוני הניטור למערך הבקרה האזורי ביחידה הסביבתית בהתאם לדרישות ההיתר.

4.6. בקשה לרישיון עסק, במתחמי תעשייה ג' וד', ושתכלול התייחסות למקורות פליטה לאוויר, אלא אם נדרש אחרת ע"י היח"ס. ההתייחסות תהיה לנושאים הבאים:

4.6.1. מיקום ארובות.

4.6.2. גובה ארובות והתאמתו ל TALUFT  2002,  כולל הצגת חישובים.

4.6.3. נתונים על מתקני קצה לטיפול בפליטות לאוויר הכוללים מפרטים של מתקני הקצה, יעילותם להפחתת פליטות והתחייבות יצרן לעמידה באמות המידה הנדרשות עבור המזהמים השונים.

4.6.4. הערכה/חישובים של קצבי פליטה של מזהמים.

4.7. בעל עסק יאפשר לנציגי היח"ס ביצוע דגימות בארובותיו בכל עת בה יידרש ויסיע לרשות/יח"ס בביצוע משימה זו. בעל העסק יציג בפני נציגי הרשות המקומית/יח"ס את כל הנתונים הנדרשים ויוודא כי הארובות כוללות פתחי דיגום ומרפסות תקניות בהתאם לנוהל דיגום ארובות של המשרד להגנת הסביבה.

5.    פליטות רעש:

5.1. עסק אשר נמצא כגורם לרעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, יידרש לבצע סקר אקוסטי על ידי יועץ מומחה בתחום. סקר זה יכלול סקירה של כל מקורות הרעש במבנה לרבות מקורות מתוכננים והשפעתם על רצפטורים קיימים ומתוכננים בסמיכות למבנה  על פי תוכנית שתאושר על ידי היח"ס.

5.2. בעל העסק ייתכן ויידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק בסקר, בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית. כל שינוי במקורות רעש  בעסק כולל החלפה של המקור או תוספת מקור (לרבות החלפת או תוספת מפוחים, מזגנים וציוד כד' תדרוש עדכון סקר אקוסטי או ביצוע סקר אקוסטי חדש על פי דרישות היח"ס.

5.3. בעל עסק המפעיל מערכות קירור והקפאה/ מיזוג אוויר/ סינון אוויר וכו'... נדרש לוודא שמפלס הרעש המצטבר מכל המערכות יחד, הפועלות והמופעלות בעסק, לא יעלה על המפלס הרעש המרבי המותר ע"פ התקנות למניעת מפגעים) רעש בלתי סביר( התש''ן - 1990) מניעת רעש (התשנ''ג -1992 ותיקון התשע"א 2011 סעיף 11 רעש מזגנים ומדחסים) בהתאם לדרישות היח"ס יבוצע סקר אקוסטי על ידי יועץ מומחה בתחום. סקר זה יכלול סקירה של כל מקורות הרעש במבנה לרבות מקורות מתוכננים והשפעתם על רצפטורים קיימים ומתוכננים בסמיכות למבנה  על פי תכנית שתאושר על ידי היח"ס.

 6.    אסבסט:

6.1. מפגעי אסבסט - כל עסק אשר יש בו אסבסט צמנט, יידרש לבצע סקר  אסבסט,  על ידי סוקר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011 - הסקר ירוכז לתוכנית טיפול שתאושר ע"י היחידה הסביבתית.

6.2. אסבסט צמנט ו/או פריך יפונה על פי כל דין. לא יחל פינוי אסבסט לפני שהוצגה בפני היחידה הסביבתית אישור מאת הוועדה הטכנית לטיפול באסבסט. בסיום העבודות יוצג בפני היח"ס אישור בדבר סיום עבודה.

6.3. חל איסור על שימוש כל שהוא באזבסט פריך – קיים או חדש, בעסק.

 7.     חומרים מסוכנים

7.1. עסק המשתמש בצוברי גז בכמות גדולה מעל 8 טון יעביר אחת לשנה אישורי תקינות הצובר ומערך אספקת הגז כפי שנבדקו ע"י חברת הגז המספקת.

7.2. עסק אשר מאוחסנים בו חומרים מסוכנים ו/או שמבוצע בהם שימוש  או שמתוכננים בו שינויים הקשורים  לאחזקת חומרים מסוכנים ו/או שימוש בם  ייתכן ויידרש :

6.2.1 הגשת ויישום המלצות סקר הזופ  מלווה במפרטים הנדסיים תואמים ליח"ס.

6.2.2 בחינת מרחקי הפרדה  מרצפטורים ציבוריים בהתאם לנוהל מרחקי הפרדה  של  המשרד להג"ס וביצוע סקר סיכונים במידת הצורך על פי המפורט בנוהל

6.2.3  ישום אמצעים פסיביים לצורך  מיגון והקטנת טווחי הפרדה במידה וימצא צורך בכך לפי  נוהל מרחקי הפרדה.

6.3 לא תותר פעילות עסקים באזורים בהם נמצא כי קיים זיהום קרקע, עד ביצוע פינוי קרקע ו/או טיפול בקרקע לרמות הסף המוגדרות בחוברת ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות תשס"ד 2004.  

 8.     קרינה :

7.1 עסק אשר קיימים בו שנאים ומקורות קרינה יידרש להציג אישורי הקמה והפעלה  מהמשרד להג"ס כנדרש בחוק הקרינה המיננת.

7.2  עסק הכולל מתחמים עבור שהיית אדם יכלול אמצעים למניעת חדירת גז ראדון ויבצע בדיקות לבחינת ריכוזים של גז ראדון בהתאם לדרישות היחידה הסביבתית.

9.     תברואה-פסולת

9.1. בעל עסק יפריד את  הפסולת הנוצרת בעסקו לפי דרישת העירייה בהתאם לאפשרויות הבאות: פסולת אריזות (פח כתום) - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 , (http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Documents/containers%20law.pdf), למעט אריזות זכוכית.

פסולת אורגנית (פח חום) -   פסולת פריקה ביולוגית המכילה רכיבים אורגניים כגון שאריות מזון.

פסולת אחרת (פח ירוק) -  כל פסולת שאינה פסולת אריזות או פסולת אורגנית.

פסולת בניין –  לאתר פסולת  מורשה לפסולת יבשה. בעל העסק ישמור קבלות של האתר על קליטת הפסולת והכמות שנכנסה ויציגם בפני  פקחי הרשות ו/או יח"ס לפי דרישתם.

9.2. בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת בעסקו – עד לפינויה הסופי - בכלי האצירה שירכשו על ידי בעל העסק, ויוצבו בעסק כך שיקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק ובאופן שלא יהווה מפגע בהתאם לחוק עזר לערד  (הוצאת אשפה)  תשכ"ה 1965.

9.3. בעל העסק יעביר את כל סוג פסולת כאמור, לכלי אצירה המיועד לאותו סוג פסולת, כפי שקבעה הרשות (פח חום-  פסולת אורגנית, פח כתום – פסולת אריזות פח ירוק - אחר) פסולת אריזות ניתן  לפנות באופן עצמאי לקבלנים מורשים על ידי תאגיד המחזור תמיר ולאתר מאושר על פי חוק.

9.4. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יעביר את הקרטונים לכלי אצירה ייעודי - קרטוניה, כפי שקבעה הרשות או יפנה את הקרטנים באופן עצמאי לקבלן מורשה. בעל עסק כאמור, יעביר למחלקת רישוי עסקים, לא יאוחר מה-10 בכל חודש, אישורים מהקבלן המפנה ודוח כמויות חודשי.

9.5. פסולת אלקטרונית וסוללות משומשות תועבר למוקדים ייעודיים על פי דרישת העירייה.

9.6. פסולת אריזות זכוכית תועבר לפח סגול  למוקדים ייעודיים על פי דרישת העירייה

9.7. פסולת נייר תועבר לפח  יעודי במוקדי המחזור בהתאם לדרישת העירייה.

9.8. הרשות רשאית להוסיף או לגרוע סוגי פסולת ו/או סיווג ונפח כלי האצירה.


דרישות פרטניות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים". הגדרות אזורי העירייה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו לפי סעיף 1 לעיל :

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

1.1

 

בית מרקחת 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי חוק. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם על פי דרישה לפקחי העירייה ו/או ליח"ס .

מותר במתחם תעשייה א', באזור מסחר או אזור תיירות או אזור מעורב

 
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

2.1 ה

תיקון מכלים

 

מותר באזור התעשייה מתחמים ג' וד'.

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה. תחנה חדשה יכולה לקום באזור התעשייה במתחמים א'-ד'


 קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

מותר באזור תעשיה במתחם ד' ובתנאים מסוימים באישור היח"ס במתחם ג' 

3.4 ג

חומרי הדברה , חומרי רעל לשימוש חקלאי מכירתם

 

מותר באזור תעשייה במתחמים א'-ד' ובתנאי שיעמוד בדרישות מדיניות מרחקי הפרדה.


 קבוצה 4 – מזון 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

4.2 א

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א –  2011

(mei-shikma.co.il/uploadimages/amot%20mida.pdf). המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב. השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו בפני פקח העירייה והיחידה הסביבתית  לפי דרישתם. בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם אחרי נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק. בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד. על פי דרישת היח"ס יוקם קירוי אזורי ישיבה חיצוניים למניעת מטרדי רעש (לרבות קירוי אקוסטי במידה וידרש). היחידה לאיכות הסביבה רשאית לדרוש מיגון אקוסטי למתקנים הגורמים רעש, כגון מנועי מקררים, מנדפים וכו'... במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.

שימוש בגריל פחמים לצליית בשרים אסור באזורי מגורים ובאזורי מסחר משולבים במגורים.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מיחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים. עסק שעוסק  בטיגון, צליה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת העירייה יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תוכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית  טרם התקנתה.

חל איסור על ביצוע צליית בשר/ עוף/ דגים מכל סוג, ובאמצעות כל מכשיר , בעסקים הנמצאים

* מתחת לבתי מגורים בבניינים שאין בהם ארובה פנימית המשולבת במבנה. בעל עסק לא יפתח ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית אוכל ביום שהינו יום מנוחה בין השעות 24:00-6:00, למעת באזור תעשייה כללי ובקניון וזאת בהתאם לחוק עזר לערד (פתיחת בתי עסק וסגירתם, התש"ע - 2010).

ב


 קבוצה 5 – מים ופסולת

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

5.1 ב

פסולת איסופה, הובלתה

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים מפסולת ושטופים וברזי הניקוז סגורים.

חניית רכבים תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות ואירוח, באופן שלא יגרמו מטרדי ריח ורעש.

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים משפכים ושטופים וברזי הניקוז סגורים.

חניית רכבים תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות ואירוח ואזור מעורב, באופן שלא יגרמו מטרדי ריח ורעש.


קבוצה 6 – מסחר ושונות,

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

6.8 א

קניון ניהולו

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק.

זאת בנוסף וללא קשר למפרידים הקיימים במוצא כל עסק שבתוך הקניון – במידה ונדרש לכך בתנאי הרישיון שלו). המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף המופיעים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א –  2011

(mei-shikma.co.il/uploadimages/amot%20mida.pdf). המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב. השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו בפני פקח הרשות או היח"ס על פי דרישתם. בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם אחרי נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק. בעל העסק ירכוש ויפעיל דחסן קרטון.

בעסק יהיה חדר אשפה מקורה וממוזג באופן שימנע מטרדי ריח.

קניון חדש שנבנה לאחר פרסום מפרט זה ירכוש ויפעיל מכבש לפסולת מעורבת שיוצב בחדר אשפה ייעודי מקורה וממוזג.

ב


קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

7.7 ו

דיסקוטק

דיסקוטק ימוקם אך ורק במבנים סגורים ומקורים. המרחב להשמעת המוזיקה  כולל כל מערכות  ההגברה הקולית  יהיה בחלל הפנימי של מבנה העסק בלבד וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ  הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. בעל העסק יתכן ויידרש להגיש ליחדה הסביבתית  חוו"ד אקוסטית שמטרתה להוכיח ע"י  מדידות ו/או הערכות מקצועיות (במידה ומקור הרעש אינו קיים בפועל) כי  מקורות הרעש בעסק ובכלל זה  מערכות הגברה, מיזוג, אוורור וכד' אינן יוצרות חריגה מתקנות  למניעת מפגעים רעש בלתי סביר התשן 1990. הסקר יבוצע על פי תוכנית שתאושר ע"י היחידה הסביבתית. היחידה הסביבתית  רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחתת הרעש לרמות הנדרשות בחוק בהתאם לממצאי הסקר ולפי שיקול דעתה.

אסור באזור מגורים  ובאזור תעשייה מתחמים ג' וד' . באזור תעשייה במתחם ב' יבחן המיקום בהתאם למדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד להג"ס. 


 קבוצה 8 – רכב ותעבורה

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

בהתאם לתב"ע ספציפית. אסור באזור תעשייה מתחמים ג' וד'. במתחם ב' יבחן בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה של המשרד להג"ס.

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

מותר באזור התעשייה א'- ג' באזור קריית אמנים לא תאושר הקמת מוסכים חדשים.


 קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

10.8 ב

חומרי חיטוי וניקוי אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

ל