דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 08/2022 התקנת מעלית בבי"ס תלמוד תורה - ערד הזמנה להגשת הצעות למכרז