דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 26/2020 לביצוע שדרוג, הרחבה ושיפוץ מבנה קיים היכל תרבות אורון - עדכון

  •  תאריך אחרון להעברת שאלות: 29.11.20
  •  תאריך הגשת המכרז נדחה לתאריך  9.12.2020