דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 03/2022 הפעלת תחנת מוניות ברחוב חן 35 בערד