דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 05/2022 לביצוע שדרוג, הרחבה ושיפוץ מבנה קיים היכל תרבות אורון - הזמנה להגשת הצעות למכרז

 1. עירית ערד מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, שדרוג והרחבה של מבנה קיים ''היכל תרבות אורון'', במרכז המסחרי בערד. העבודות כוללות בניה הרחבה ושיפוץ המבנה שיכללו את כל המפורט בתוכניות, במפרטים ובכתבי הכמויות  המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
 2. ניתן לעיין בתנאי הסף, הטפסים, התכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 17/01/2022 בשעה 12:00.
 3. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 5,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.
 4. תיאור הפרויקט:
 5. מדובר בהרחבה ובהתאמת המבנה הקיים להיכל תרבות מרכזי של ערד, בו יתקיימו הופעות והצגות תיאטרון באולם רב תכליתי הכולל כ 800 מושבים.
 6. התאמה והרחבה שיפוץ ושדרוג במבנה הקיים, לפעילות תרבות הכוללת הופעות והצגות תיאטרון והתאמתו לתקנים ולתקנות  העכשוויים המאפשרים פעילות זו.
 7. הרחבת מבואת הכניסה ויצירת מבואה רחבה כך שתכלול בין היתר בית קפה וחדרי שירותים.
 8. שיפוץ והתאמת האולם הקיים לתקנים הנדרשים, הרחבת הבמה וחללים טכניים הנדרשים לקיום הצגות תיאטרון  והופעות.
 9. שיפוץ קומת מרתף הכוללת בין היתר, חדרי שירותים חדרי שחקנים מלתחות ומקלטים.
 10. תיאור העבודות:במסגרת המכרז יבוצעו עבודות בנייה ושיפוצים שיכללו בין היתר, עבודות הכנה ופירוק, עבודות בנייה, יציקות, תשתיות מים וביוב, צביעה, ריצופים, חשמל, גילוי וכיבוי אש, כריזה ופריצה, לוחות חשמל, אלומיניום, מיזוג אוויר, עבודות פיתוח וכל שיופיע בכתבי הכמויות וההנחיות שיתקבלו ממהנדסת העיר ו/או מי מטעמה.
 11. סיור קבלנים באתר העבודה, ייערך ביום 24/01/2022 בשעה 09:30, נפגשים בכניסה להיכל תרבות אורון במרכז המסחרי בערד.
 12. השתתפות בסיור הקבלנים במועדו ולכל אורכו - חובה, כמו כן, ההשתתפות בסיור היא תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.
 13. ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 03/03/2022 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תתקבל כלל.
 14. לברורים ניתן לפנות, למחלקת הנדסה, בטלפון 08-9951616 בין השעות 09:00-14:00.

*תשובות לשאלות הבהרה מיום 14.02.22

*תשובות לשאלות הבהרה מיום  08.02.22

מכרז 5-2022.pdf