דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז 29-2020 להפעלה, תחזוקה ומסירה של אתר הטמנת פסולת "זהר" - עדכונים

  • תאריך אחרון להעברת שאלות עד ליום 30.11.2020
  • מועד הגשת המכרז נדחה ליום 28.12.2020.