דלג לתוכן העמוד
btn-menu

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מכרז 16/2021: ביצוע עבודות תכנון והקמת "מרחב פאמפטרק" בפארק יהושפט

מועד שאלות הבהרה  נדחה עד ליום 1.12.21 וההגשה של המכרז  נדחה ליום 28.12.21 בשעה 16:00.