דלג לתוכן העמוד
btn-menu

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מוטורולה סוליושנס

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת להתקשר לתקופה של שלוש שנים בפטור ממכרז "כספק יחיד"

עם חברת מוטורולה סוליושן בע"מ וחב' אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ לצורך שירות ואחזקת מערכות בקרת השקיה ממוחשבות בערד וזאת עפ"י פירוט בחוות הדעת המצ"ב.

אדם הסבור כי קיים ספק והוא מסוגל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס:  08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 15.12.21 שעה 10:00 בבוקר.

בברכה,

גרי עמל, מנכ"ל

 

תוספת חוות דעת משפטית בעניין כוונה להתקשר עם ספק יחיד "מוטורולה סולושנס".

./uploads/n/1636899152.9658.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז