דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 18/2021 - הפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה אירופה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מספקים להפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה אירופה. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה WWW.ARAD.MUNI.il החל מתאריך 08/11/2021.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד, עד לתאריך 01/12/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, המצויה בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף להשתתפות במכרז: ספק בעל ניסיון בתחום של לפחות שלוש שנים באספקת שרות דומה לרשויות מקומיות, גופים ממשלתיים ועסקים, יש לצרף המלצות מגופים אלה.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הרווחה בטלפון: 08-9951658 בשעות 09:00 – 14:00.

עו"ד ניסן בן חמו

ראש עיריית ערד

מכרז מרכז יום לקשיש - ערד 2021.pdf