דלג לתוכן העמוד
btn-menu

בקשה להצעת מחיר עבור צילום תדמיתי/שיווקי

מחלקת תיירות עירונית מבקשת בזאת הצעות מחיר למתן שירותי צילום, כדלקמן:

מהות העבודה

צילום של כ-  15 עסקי תיירות בתחום התוכן ונותני שירות. העבודה כוללת לפי הצורך:

1.      צילומי סטודיו

2.      צילומי שטח ותנועה

3.      צילומי חוץ ופנים

4.      צילומי רחפן* (אופציונלי)

5.      בימוי והפעלה של המצולמים

מטרות הפעילות

  1. הגברת חשיפה חיובית לעיר ולענף התיירות באמצעות צילומים אלה, בתקשורת, במגוון סוגי המדיות, בדגש על מדיות חברתיות.
  2. מיתוג ערד כיעד תיירותי ע"י העברת החוויה לצופה באמצעות הצילומים.

עקרונות ודגשים

  1. על הצלם לגלות יצירתיות.
  2. על הצלם לעבוד בתיאום עם מחלקת התיירות לבחירת האובייקטים ואופן הצילום.
  3. בנוסף על הצעת המחיר על המציע לשלוח תיק עבודות / תמונות
  • בבחינת הצעות המחיר יינתן משקל למחיר המבוקש, לניסיון המקצועי, לתיק העבודות וליכולת מוכחת.

 בשאלות, ניתן לפנות לאנה סנדלר, מנהלת מחלקת תיירות, בטל': 08-9951871.

את ההצעות יש לשלוח עד יום שלישי  01/12/2020 עד שעה 16:00, במייל annas@kalkalit-arad.co.il

יודגש כי אין מדובר במכרז. על בסיס ההצעות שיוגשו, ינוהל, לפי הצורך, משא ומתן עם המציעים, תוך שמירה על עקרונות השוויון וההגינות, והחברה הכלכלית רשאית להזמין חלק מהשירות, לפצל ביצוע אספקת השירות בין המציעים ואינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.