דלג לתוכן העמוד
btn-menu

קול קורא מענק לתמיכה בפעילויות תיירותיות בסוכות 2021

אנו מזמינים אתכם, עסקי תיירות, תרבות, בילוי ופנאי בערד, המציעים פעילויות ותוכן לקחת חלק פעיל וליזום פעילויות בסוכות.

הפעילות התיירותית המקומית בתקופה זו מבוססת בעיקר על קהל פרטי – משפחות עם ילדים, זוגות וכו'.

הפעילות תהיה בהרשמה מראש וכן בתשלום מראש או תשלום במקום (לשיקול בעל העסק)

גובה התמיכה:

גובה המענק יעמוד על 250 ₪ לפעילות  לא כולל מע"מ

 תנאים מקדימים לקבלת התמיכה:

 1. התחייבות לקיום הפעילות ביום ובשעה הנקובים מראש, בכל מספר של משתתפים (בהרשמה).
 2. טופס הרשמה דיגיטלי לפעילות. ניתן לגבות את התשלום במעמד הרישום או במעמד הפעילות.
 3. בעל רישיון עסק לעסקים המחויבים ברישוי עסקים.
 4. מחיר לקוח של עד 50 ₪ לאדם כולל מע"מ לפעילות אחת. ניתן לשלב במבצעים, הנחות, הטבות לפי שיקול דעתו של בעל/ת העסק.
 5. ניתן לקלוט לפחות 30 איש לפעילות (במקביל או במדורג)
 6. פעילויות שייצאו בין התאריכים 21-26/9/2021
 7. הפעילות תכיל מתווה ברור ותמציתי לעמידה בהנחיות משרד הבריאות ככל שיידרשו.
 8. ההצעות יוגשו עד ליום ה' 2/9/2021

תהליך הגשת פעילות לתמיכה:

1.       עסקים המציעים פעילויות מוזמנים להגיש, באמצעות טופס מקוון, הצעות לפעילויות

2.       הטופס יכלול את פרטי העסק, פרטי הפעילות, תמונה שיווקית, המועדים

         המבוקשים לביצוע הפעילות ומועדים חליפיים המקובלים על בעל העסק, כתובת

         אינטרנטית לביצוע ההרשמה.

3.       ניתן להגיש פעילויות לתמיכה למספר מועדים ושעות ללא הגבלה, אולם

         על מגיש/ת הבקשה להיות מוכן לכך שייתכן שרק חלק מהמועדים יאושרו.

4.      אין הפניה מהווה התחייבות מטעם החברה הכלכלית לקבל שירותיו/הצעתו של מציע 

         זה או אחר עפ"י פניה זו.

5. החברה רשאית להפסיק הפעילות ע"פ פניה זו לאלתר וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

תנאים לאישור סופי והעברת המענק

 1. החשבוניות יוגשו במרוכז עד לתאריך 10.10.2021 בעבור כלל הפעילויות אותן ביצע הספק בסוכות.
 2. התמיכה תועבר בכפוף לקיום הפעילות אל מול מסירת חשבונית, תנאי תשלום שוטף+ 45. במידה ולא יהיו נרשמים יום לפני, הפעילות תבוטל ולא יקבלו כספים בגינה
 3. העסק ביצע את כל הפעילויות להן התחייב (כפי שיופיעו בהזמנת עבודה או כתב התחייבות). חובה לצרף רשימת משתתפים ותיעוד (רצוי מצולם) של הפעילויות, עד שבוע מיום הפעילות.

קישור להצטרפות (משך מילוי הטופס 15 דקות) https://forms.gle/6hChZueiecjwTJoF8