דלג לתוכן העמוד
btn-menu

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת " 2 בי פרנדלי צרכנות חברתיתסביבתית", למיזם הלאומי מתחשבים.אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת החינוך העירונית בפקס :  08-9951752 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951638), עד ליום 15 ספטמבר 2021,  בשעה 10:00 בבוקר.