דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי: 12/2021 תכנון ביצוע מערכות מיזוג אויר ומערכות בטיחות במתנ"ס ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע תכנון ביצוע מערכות מיזוג אויר ומערכות בטיחות במתנ"ס ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 12/04/2021 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 29/04/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

קבלן רשום ברשם הקבלנים בכל הענפים כדלקמן במצטבר:

  • 170 – מתקני מיזוג אוויר וקירור בסיווג ב' – 4 או גבוה יותר
  • 160 – חשמלאות ותקשורת במבנים

תאור כללי של העבודה: בדיקה, תכנון לביצוע, ביצוע מערכות מיזוג אוויר, חשמל ומערכות בטיחות של מבנה מתנ"ס בשלמותו ובהתאם למפרט המצורף למסמכי המכרז.

סיור הקבלנים יתקיים בתאריך 20/04/2021 בשעה 11:00, נפגשים במחלקת ביצוע בעיריית ערד – הפלמ"ח 6, ערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי. סיכום הסיור יירשם על ידי העירייה.

לברורים ניתן לפנות, למחלקת הביצוע בטלפון 08-9951620 בין השעות 09:00-14:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז