דלג לתוכן העמוד
btn-menu

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת להתקשר  עם חברת "ביפר תקשורת ישראל בע"מ"  לחידוש הסכם שרות  למערכות התרעה בפני רעידות אדמה הקיימות במוסדות חינוך של העירייה.

המערכת הותקנה ע"י חברת "ביפר תקשורת ישראל בע"מ"

אדם הסבור כי קיים ספק והוא מסוגל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 28.3.21 שעה 10:00 בבוקר.