דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי: 10/2021 מכרז שיפוץ מבנה שירות התעסוקה בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע שיפוץ מבנה שירות התעסוקה בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 14/02/2021 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/03/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

  1. קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 ובסיווג ג' – 3.
  2. 3 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע עבודות דומות בהיקף של מעל 1.5 מיליון ₪.

תאור כללי של העבודה:

עבודות שיפוץ מבנה כללי קיים וסביבתו בהתאם לכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 23/02/2021 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי. סיכום הסיור יירשם על ידי המפקח.

לברורים ניתן לפנות, למחלקת הביצוע בטלפון 08-9951620 בין השעות 09:00-14:00.     

שיטור עירוני - תכניות.pdf                                                                                    

 

 

 

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז