רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:
יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30
יום ב' אין קבלת קהל
יום ג' 08:30-15:30
יום ד' 08:30-12:30.

למידע נוסף בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים, הגשת ערר שאלות ובירורים יש לפנות לגב' יערה חסאר  yaara_h@arad.muni.il

רישום בספר קבלנים

לקבלת טופס בקשה להרשם בספר הקבלנים של העירייה לחצו כאן


לצפייה במכרזים לשנת 2021  שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2020 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2019 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן 

לצפייה במכרזים לשנת 2018 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2017 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 פומבי 17/08/2021 15/09/2021
מכרז פומבי 04/2021 : השכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד פומבי 27/07/2021 25/08/2021
מכרז פומבי 11/2021: ביצוע קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחוב יהודה בערד פומבי 27/05/2021 24/06/2021
מכרז פומבי מס' 03/2021 למתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים בחברה הכלכלית לערד חיצוני 26/05/2021 24/06/2021
מכרז פומבי 02/2021 - השכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד. חיצוני 13/05/2021 13/06/2021
בדיקה פומבי 19/04/2021 19/04/2021
מכרז פומבי: 12/2021 תכנון ביצוע מערכות מיזוג אויר ומערכות בטיחות במתנ"ס ערד פומבי 11/04/2021 30/04/2021
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 28/02/2021 29/03/2021
מכרז פומבי: 10/2021 מכרז שיפוץ מבנה שירות התעסוקה בערד פומבי 11/02/2021 12/03/2021
מכרז פומבי: 01/2021 מכרז תכנון ביצוע מערכות מיזוג אויר ומערכות בטיחות במתנ"ס ערד פומבי 24/01/2021 12/03/2021
מכרז פומבי: 01/2021 מכרז תכנון ביצוע מערכות מיזוג אויר ומערכות בטיחות במתנ"ס ערד - עדכון הארכת מועד פומבי 24/01/2021 12/03/2021
מכרז פומבי: 06/2020 מכרז להשכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד פומבי 16/12/2020 11/01/2021
מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים בחברה הכלכלית לערד פומבי 13/12/2020 13/01/2021
מכרז 29-2020 להפעלה, תחזוקה ומסירה של אתר הטמנת פסולת "זהר" - עדכונים פומבי 28/11/2020 28/12/2020
מכרז פומבי מס' 26/2020 לביצוע שדרוג, הרחבה ושיפוץ מבנה קיים היכל תרבות אורון - עדכון פומבי 09/11/2020 09/12/2020
מכרז מס' 29/2020 להפעלה, תחזוקה ומסירה של אתר הטמנת פסולת "זהר" פרטים למכרז והוראות כלליות פומבי 09/11/2020 09/12/2020
מכרז פומבי מס' 26/2020 לביצוע שדרוג, הרחבה ושיפוץ מבנה קיים היכל תרבות אורון הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי 03/11/2020 03/12/2020
מכרז פומבי מס' 04/2020 למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים בחברה הכלכלית לערד פומבי 02/11/2020 02/12/2020
בקשה להצעת מחיר עבור צילום תדמיתי/שיווקי פומבי 01/11/2020 01/12/2020
מכרז פומבי מס' 33/2020 לשכירת מקלט ציבורי פומבי 28/10/2020 26/11/2020
מכרז פומבי מס' 32/2020 לשכירת מקלט ציבורי פומבי 28/10/2020 26/11/2020
מכרז פומבי: 25/2020 מכרז לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קיים ברחוב פלדה 19, אזור תעשיה ערד פומבי 26/10/2020 26/11/2020
מכרז פומבי: 15/2020 מכרז לביצוע החלפת ריצוף בערד פומבי 26/10/2020 26/11/2020

חזור למכרזים פעילים