תרופות - פסולת מסוכנת

הפסח בפתח ולקראתו מתחילים בניקיון הגדול. כשאנו מגיעים לארון התרופות כמעט כולנו מוצאים  שם תרופות, גלולות, משחות, טיפות או סירופים שפג תוקפם. מה עושים אם כל אלו? זורקים לפח? שופכים לאסלה?

אם אנו עושים זאת, אנו  עלולים לגרום לזיהום במי התהום, או לזיהום המים המשמשים להשקיה בחקלאות.

בתרופות יש חומרים כימים רעילים, תרופות הנזרקות לפח מגיעות להטמנה באתרי פסולת ובסופו של דבר החומרים הרעילים בתרופות עלולים לחלחל ולזהם את מי התהום.

תרופות או הורמונים המושלכים לאסלה זורמים עם הביוב למכוני הטיפול בשפכים. 50 אחוז משאריות ההורמונים והתרופות שמופרשים למי הביוב שורדים את תהליכי טיהור השפכים. מי הביוב המטופלים הללו משמשים להשקיית גידולים חקלאיים  ובסופו של דבר יספגו שאריות ההורמונים אל תוך הפירות והירקות.

שרידי תרופות אנטיביוטיות שנותרו בקרקע או במים תורמים להתפתחות חיידקים העמידים בפני מרבית הטיפולים המקובלים היום. הימצאותם של חומרים אלה בקרקע ובמים עלולה לגרום לבעיות פריון, עלייה במקרי הסרטן, ליקויים פיסיולוגיים ונוירולוגיים ועוד.

בשל חשיבות הנושא, נרתמו קופות החולים בעיר ומעתה ניתן יהיה להגיע אל קופות החולים ולהשליך את התרופות הישנות לפחים מיוחדים. קופות החולים יעבירו את התרופות להשמדה בתהליך מבוקר  או להטמנה כפסולת רפואית באתר פסולת  מסוכנת.

גם תרופות שלא נפתחו ושלא פג תוקפם ניתן להחזיר לקופת החולים  ואלה מעבירים אותן לאחר בדיקה  ל" מיון הקדמי"  בעיר

קופת חולים לאומית – חרוב 2, טל': 08-6592666

קופת חולים מכבי – שמעון 13, טל': 08-9951515

קופת חולים כללית – חן 24, טל': 08-9550222