קריטריונים להחזר נסיעות:

גן חובה עד תלמידי כיתה ד' - 2 ק"מ ומעלה

תלמידי כיתות ה' - י'           -  3 ק"מ ומעלה

 

פרטי התלמיד/ה

פרטי חשבון הבנק להעברה

Browser not supported