האם פנית לגורם כלשהו (מוקד עירוני או מחלקה רלוונטית) טרם פניתך לראש העיר?
האם פנית לגורם כלשהו (מוקד עירוני או מחלקה רלוונטית) טרם פניתך לראש העיר? (חובה) שדה חובה