מחלקת דוברות ופרסום

הממונה על חוק חופש המידע

לפנייך טופס בקשה לקבלת מידע. יש למלא את הפרטים הנדרשים. פרטי הבקשה מועברים ל:

יהושע אשכנזי, דובר והממונה על יישום חוק חופש המידע, עיריית ערד, רח' הפלמ"ח 6, ת.ד. 100 ערד

 

פרטי המבקש/ת

הנני אזרח
הנני אזרח

התחייבות

* הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 261 ש"ח. * במידה והממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

(חובה) שדה חובה

הצהרה

אני מסכים שפרטי הטלפון והדוא"ל שלי ישמרו במערכת

(חובה) שדה חובה
הריני מסכים בזאת כי עיריית ערד תשלח אלי מידע ועדכונים של העירייה לכתובת הדואר האלקטרוני שלי/טלפון המצ"ב. המידע יישלח בצורה מאובטחת על מנת לשמור על חיסיון המידע. אני מסכים כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי העירייה. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו כן, ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את העירייה.
Browser not supported
שם המוצר/שירותמחירכמות
בקשה לקבלת מידע20 ₪
סה"כ לתשלום0

 

* מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול של עד 4 שעות.