משרדי המועצה הדתית

רח' בן יאיר 35 ק"ב, מרכז מסחרי ערד

טל: 9957269 – 08, פקס: 9954629 – 08

שעות קבלת קהל: בימים א' – ה' בין השעות 13:00 – 08:00

מחלקת נישואין: בימים א' – ה' בין השעות 13:00 – 10:00

לתיאום זמנים אחרים נא להתקשר בשעות הפעילות .

לאחר שעות העבודה פניות:

  • בנושאי חברה קדישא:  053-3135030
  • בנושאים אחרים:          053-3140213                                   

לפגישות עם הרב הראשי – יש לתאם קודם עם מזכירות המועצה.

במקרים דחופים ניתן להתקשר:

בנושאי חברה קדישא:            

ישראל גילברט 053-3135030

בנושאים הקשורים לבית העלמין:

ישראל גילברט 053-3135030

בנושאי מחלקת הכשרות:

הרב בוסי רפאל  6201729 – 054

בנושאי מחלקת המקוואות:

הרב יהודה  שטלינג 8451409 - 054

בנושאים כלליים:

דוד פלדינגר 053-3140213

עסקים תחת השגחת הרבנות הראשית ערד:

./uploads/n/1610456073.7186.doc

מקוואות בעיר:

./uploads/n/1610456240.7343.docx