המדור הווטרינרי אחראי לפיקוח הכלבת בתחום ערד.המדור מבצע מדי שנה כ - 1,300 חיסונים נגד כלבת לכלבים וחתולים. כמות זו מהווה כ – 75%-80% מסך כל חייבי החיסון בעיר.  

על מנת לשפר את הפיקוח על חיסוני הכלבת ועל שוטטות הכלבים, אושר על ידי הממשלה חוק חדש, המחייב סימון אלקטרוני לכל הכלבים. הסימון הינו חד פעמי ומאפשר זיהוי חד ערכי של בעלי החיים המשוטטים, גם ללא לכידתם הפיזית. כמו כן מאפשר הסימון זיהוי בעלי חיים גנובים או אבודים, והחזרתם לבעליהם. הסימון מתבצע בעלות של 62 ₪, ומתעדכן בהתאם להנחיות משרד החקלאות.עד היום סומנו בסימון אלקטרוני בערד, כ – 1,400 כלבים (רוב הכלבים בערד).

המדור אחראי על ביצוע הסגרי כלבת של כלבים נושכים, בהתאם לדיווחי התושבים או משרד הבריאות. הכלבים הנושכים מובלים לתחנת ההסגר העירונית לתקופת הסגר של 10 ימים, הממומנת בסך של 295 ₪  על ידי בעלי הכלב הנושך.

למדור הווטרינרי כלבייה חדישה אשר נבנתה בהתאם להנחיות השירותים הווטרינריים, ואושרה על ידם כתחנת הסגר רשמית לכלבת. הכלבייה העירונית עובדת בתיאום עם עמותת "ערד לחי", עמותה מקומית למען בעלי החיים לעידוד אימוץ כלבים עזובים העוזרת גם באחזקת הכלבייה.  אחזקת הכלבים בכלבייה והטיפול בהם הנם באחריות מדור הניקיון וההדברה, תחת פיקוח הרופא הווטרינר ובשילוב עם אנשי העמותה.עובדי המדור והרופא הווטרינר עוברים חיסון תקופתי נגד כלבת, כאמצעי מניעה הנובע מן הצורך לבוא במגע ישיר ותכוף עם בעלי חיים משוטטים.  

במקרי הצורך, נעשות על ידי הרופא הווטרינר החרמות מזון אשר אינו מוחזק בצורה נאותה או כאשר אינו ראוי למאכל אדם. ההחרמה נעשית הן ממשאיות האספקה והן מבתי העסק. הבשר או המוצרים המוחרמים, מושמדים באמצעים שונים – השלכה לפח האשפה לאחר הסרת האריזות, שפיכת אקונומיקה או ליזול על הסחורה, השלכה ישירות לרכב הדחס או הובלה לקבורה באתר הפסולת.


חוקי עזר לערד

לנוחותכם הפנייה לחוקי עזר עירוניים לערד להלן מערכת החוקים עליהם מתבססת עבודת העירייה