עובדת סוציאלית במחלקה תסייע לך עם פנייתך הראשונה.

העובדת תיפגש עימך על מנת להכירך ולהבין את מהות פנייתך.

העובדת הסוציאלית תבדוק את האפשרויות השונות לטפל בפנייתך במסגרת המחלקה או מחוצה לה ובהתאם תפנה אותך להמשך טיפול ע"י העובדת המתמחה בתחום הרלוונטי לך.

אנו נשתדל לעשות כמיטב יכולתנו ולקבוע לך פגישה ראשונה בהקדם, אך עקב העומס הרב לעיתים תתבקש להמתין.

עם הגעתך למחלקה - אנא הצטייד בתעודת זהות, לתאום פגישה ראשונה אנא התקשר למזכירות המחלקה -089951658