עבודה קהילתית הנה תחום התמחות ושיטת טיפול בעבודה סוציאלית.

העבודה הקהילתית עוסקת בשיפור יכולתו של כל אדם להשפיע על חייו וסביבתו וזאת באמצעות שיתופו הפעיל בקבלת החלטות ובפעולות הקשורות לאיכות חייו.

העבודה הקהילתית מאפשרת לאנשים לרכוש ידע ומיומנויות שיסייעו להם להתארגן ולפעול במשותף לפתרון בעיותיהם, לגייס משאבים ולחולל תהליכי שינוי בסביבתם.

ייעוד העבודה הקהילתית במחלקה לשירותים חברתיים בערד הינו ליזום להוביל ולקדם תהליכי התארגנות קהילתית בקהילות פונקציונליות.

אוכיילוסת היעד:

1.      תושבים המעוניינים לקדם נושאים חברתיים.

2.      תושבים המעוניינים בייעוץ לצורך התארגנות.

3.      עמותות וארגוני מתנדבים.

4.      קבוצות לעזרה עצמית.

5.      פיתוח מנהיגות קהילתית.

6.      אנשי מקצוע בשירותים עירוניים.

עקרונות מנחים:

1.      שיתוף התושבים והעצמתם.

2.      פיתוח שירותים חדשים בקהילה על פי צרכים שאותרו.

3.      פעילות שקופה ובאופן דמוקרטי.

4.      פיתוח והובלת שיתוף פעולה בין שרותים וארגונים בקהילה.

5.      העלאת מודעות לסוגיות חברתיות והגברת מעורבות חברתית.

6.      יוזמה וחדשנות בפיתוח ויישום רעיונות חברתיים.

7 .     פיתוח והפעלת פרוייקטים ממוקדי מגזר/נושא.

 8.     גישור ושילוב בין אוכלוסיות השונות בקהילה (עולים, ותיקים).   

חרום/מנהיגות קהילתית

המחלקה אחראית על מכלול אוכלוסיה בחרום ,מתוקף כך פועלת המחלקה לבניית חוסן קהילתי , מעורבות חברתית ותחושת לכידות ברמה השכונתית והעירונית. התוכנית מפעילה שותפויות ומיזמים עם תושבים במטרה להקנות כלים, מיומנויות  ותשתית לפעילות קהילתית וערבות הדדית בזמן שגרה וביחוד בזמן משבר וחרום.

 המחלקה מזמינה תושבים להתנדבות בזמן חרום  בטל 08-6765663   או במייל [email protected]