• ליאת גרינפלד, מנהלת מתי"א ערד. טלפון:  08-9952957 ,  matia.arad1@gmail.com, שעות קבלה: בתיאום מראש בימים א'-ה'.
  • נורית אלעזרי, מפקחות משרד החינוך ממלכתי
  • פאני ארזי, מפקחות משרד החינוך ממ"ד
  • אתר אינטרנט: http://www.matia.aradi.org.il

המתי"א הינו מוסד חינוכי אשר מאגם ידע ושירות מקצועי-פדגוגי ומלווה את מסגרות החינוך ביישום חוק החינוך המיוחד. מתי"א ערד, נותן את שירותיו לארבע רשויות מקומיות: ערד, הר חברון, מועצה איזורית תמר ומצפה רמון.

ייעודנו בקידום צוותי החינוך המיוחד למצוינות, מקצועיות ורגישות ולהוות להם בית מקצועי ובכך לאפשר מענים מותאמים ומיטביים לצורך קידום התלמידים, מימוש יכולותיהם וכישוריהם תוך השתלבות ומיצוי עצמי. המתי"א עובד בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת החינוך, מסגרות החינוך וההורים.

אנו רואים בשילוב, ככל שניתן, ערך חברתי ושואפים להתאים לכל תלמיד, במסגרתו החינוכית, את הכלים לקידומו.

במתי"א מועסקים כ- 45 עובדי הוראה בתחומי החינוך המיוחד למתן השירותים המגוונים.  בנוסף, מודרכות כלל המורות והגננות במסגרות החינוך המיוחד.

מערכי התמיכה במתי"א:

תמיכה הוראה ולימוד- מורות וגננות שילוב, מחנכות כיתות חינוך מיוחד, מורות תומכות.

תמיכה בתחום הריגשי, חברתי והתנהגותי – מטפלת בהבעה ויצירה, מומחית תחום    

לשילוב תלמידים, מנתחות התנהגות.

טיפולים פרא-רפואיים – ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה.

תמיכה חושית-מורות תומכות מומחיות ליקויי ראייה וליקויי שמיעה.

תמיכה מסוג סייעת – ניתנת למסגרת החינוכית בגין התלמיד הזכאי לכך.

טכנולוגיה מסייעת – במסגרת הנגשה פרטנית לתלמידים והצטיידות למסגרות חינוך.

התאמת סביבת הלמידה – במסגרת הדרכה לצוותי החינוך המיוחד.

הדרכה של צוותים- מומחיות תחום, רכזת פדגוגית לבתי ספר, רכזת פדגוגית לגנים, מדריכות

מחוזיות בתחומי שפה וחשבון.

מתיא