ספר "ערד עיר במדבר"

אל הנגב... על ניסיון התיישבות חקלאית ציונית בתל ערד- 1922

ידיעון ערד

גלריה