מידע כללי:

מחלקת ההנדסה מרכזת ומופקדת על כל הנושאים ההנדסיים והתחבורתיים בעיר. המחלקה מנהלת את ועדת התחבורה והועדה לבנין עיר. בין היתר, תכנון העיר וסביבתה, רישוי ופיקוח, תשתיות ונכסים, כבישים, ומבנים מסוכנים. מחלקת ההנדסה מתנהלת מול הגופים החיצוניים כגון: ממ"י משרד השיכון מע"צ ועוד..

 פיקוח:

 • פיקוח עליון במהלך הבנייה.
 • בדיקת בנייה להנפקת טופס 4 ותעודת גמר.
 • פעולות פיקוח הקשורות לבית המשפטי.
 • פיקוח לגילוי עבירות בנייה.
 • פיקוח בעניין רישוי עסק.
 • ביקורת קריאת מוקד.
 • ביקורת לצורך רישום/העברת בעלות וכו'...

ועדת לבניין העיר

 • היתר בנייה, חוקי התכנון והבנייה.
 • שית"פ עם גורמים חיצוניים (חב' מקורות, חשמל, מע"צ, ועוד...).
 • קבלת קהל ומתן מענה לתושבים.

תעבורה

 • המטלות הינם כדלקמן:
 • הסדרי תנועה, תמרור, סימון כבישים, סקרי בטיחות בתעבורה, חנייות, וכו'...
 • סדר יום וניהול ועדת תנועה עירונית.

 

שעות קבלת קהל:  א'  09:00-12:30, 16:00-18:30, יום ג' (רישוי בלבד) 09:00-12:30. יום ה': 09:00-12:30. בימים ב'+ד' אין קבלת קהל. טלפון: 08-9951616