מידע כללי:

מערכת החינוך מונה כ- 3,473 תלמידים מגן ועד כיתה י"ב. 3,258 מהם לומדים במסגרות החינוך הממלכתי. 24 גני ילדים, 5 בתי ספר יסודיים, תיכון מקיף אחד, בי"ס למקצועות התעשייה (חדש), בי"ס דמוקרטי, אולפנא.

כ- 1,318 תלמידים לומדים במסגרות של החינוך המוכר והלא רשמי.

בתי הספר מנוהלים בניהול עצמי. מחלקת החינוך משמשת כתובת להתוויית דרך, לתקצוב מהעירייה, לפיקוח ובקרה, ולשיתוף פעולה בין הרשות למשרד החינוך ובין הרשות למוסדות החינוך וההורים.