מידע כללי:

מחלקת הביטחון מונה 2 + פנסיונר חלקי שאחראי למטווח העירוני ומסייע במקלטים.

בעיר כ- 60 מקלטים ציבוריים, רובם דו שימושיים.

המטלות הינם כדלקמן:

  • ביטחון שוטף
  • הכנת מערכי העירייה ומחלקותיה לשעת חירום
  • אבטחת אירועים ומוסדות חינוך
  • הדרכת מוסדות חינוך
  • טיפול במקלטים והכנתם לשעת חירום
  • ביקורת במקלטים פרטיים
  • אחריות על המטווח העירוני
  • קיימת ועדת מל"ח בעירייה המקיימת פעילות הכנה ותירגול לשעת חירום