פרטי התקשרות עם המחלקה

עו"ד חיים שימן
יועץ משפטי
08-9951617
שרית שמעוני
מנהלת לשכת היועץ המשפטי
08-9951617