צוות לשכת ראש העיר עומד לשירותכם וישמח לסייע בכל שאלה.

יאיר מעיין
ראש העיר
08-9951601
050-8771750

גלית בכר
מנהלת לשכת ראש העיר
08-9951601

מורן מדעי
מזכירת לשכה
9951703 – 08