חניה לתושבי העיר

תושב ערד ובעל עסק זכאי לקבל תו חניה שמאפשר חניה ללא תשלום בתחום ערד עבור רכב שברשותו או רכב שבשימושו ממקום העבודה.

חדש!!

במסגרת שיפור השירות העירוני, נפרדים ממדבקת תו החנייה.

מעתה אישור חנייה ללא תשלום בכחול-לבן הוא דיגיטלי בלבד (לחץ על הקישור)

 1. ממלאים את הטופס שבאתר העירייה.
 2. מצרפים את האישורים הנדרשים.
 3. משלמים אגרה סמלית (30 ₪ לשנתיים).
 4. הבקשה תועבר לבדיקה בתום התשלום האגרה ובדיקת המסמכים הנדרשים, לאחר מכן ינתן אישור דיגיטלי.
 5. תזכורת לחידוש תישלח לאחר שנתיים.

פקחי החנייה יזהו את רכבכם/ן על פי מספר הרכב.

רכב חונה בכחול - לבן ללא היתר חנייה - ייקנס על פי חוק.

הגשת הבקשה

אפשרות ראשונה: מילוי לטופס מקוון, מילוי והגשה דרך האינטרנט יש ללחוץ כאן (נא לפתוח בדפדפן כרום). 

בעת מילוי הטופס תתבקשו לצרף את המסמכים הבאים:

 1. עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
לרכב ממקום העבודה של תושב העיר:
 1. עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
 3. אישור ממקום העבודה המעיד שהרכב הוא ברשות המבקש.
לרכב ששייך לקרוב משפחה מדרגה ראשונה:
 1. עותק מצולם של תעודת הזהות של המבקש בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של תעודת הזהות של בעל הרכב בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 3. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
 4. הצהרה של בעל הרכב שמוסר את רכבו לשימושו הקבוע של המבקש.
 5. הצהרה של המבקש שמקבל רכב לשימוש קבוע מבעל הרכב.
לרכב ששייך לבעל העסק בערד:
 1. עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.
 2. עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.
 3. אישור תשלום ארנונה על שם העסק או על שם המבקש.
 4. אישור עוסק מורשה או כל אישור רשמי אחר המעיד על קיום העסק בערד ורשומה בו כתובת בערד.
תוקף התו - שנתיים מיום ההנפקה. באחריות התושב לדאוג לחידוש התו.

אפשרות שנייה: הגשת הבקשה לפקיד חניה בעירייה.

 • טופס בקשה ידני  ניתן להוריד כאן.
 • את המסמכים בצירוף טופס בקשה זה ניתן להגיש למחלקת הגבייה בימי שני מ 16:00-19:00.
 • חובה לציין כתובת המייל מדויקת - קישור לתשלום או דחייה יגיעו למייל הזה!

 • בקשתך תגיע לפקיד החניה לבדיקה ואישור. לאחר האישור תקבל קישור לתשלום לכתובת המייל שהזנת בבקשה. 

 • באפשרותך לשלם דרך האינטרנט בכרטיס אשראי או להגיע לעירייה לתשלום במזומן.

 • ציון מספר טלפון נייד בטופס ובכל פניה חשוב ליצירת קשר בעת הצורך, קבלת עדכונים לגבי תוקף התו והודעות חרום של העירייה.

 • עלות הנפקת התו - 30 ש"ח. ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט או במזומן וכרטיס אשראי במשרד חניה.