עו"ד גלית אופק
פניות הציבור
08-9951722
 
חוק חופש המידע מכיר בזכותו של תושב ישראל או אזרח לעיין ולקבל מידע בעל אופי כללי מרשויות ציבוריות, כאשר המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו. על הרשות מוטלת חובה אקטיבית לספק את המידע המבוקש, כלומר הרשות הציבורית מחויבת על פי חוק חופש המידע, לשיתוף היחיד במידע ציבורי. קבלת מידע מותנית בתשלום אגרה סמלית ותשלום על פי היקף הבקשה.