יהושע אשכנזי
דובר הרשות והממונה על חוק חופש המידע
 
חוק חופש המידע מכיר בזכותו של תושב ישראל או אזרח לעיין ולקבל מידע בעל אופי כללי מרשויות ציבוריות, כאשר המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו. על הרשות מוטלת חובה אקטיבית לספק את המידע המבוקש, כלומר הרשות הציבורית מחויבת על פי חוק חופש המידע, לשיתוף היחיד במידע ציבורי. קבלת מידע מותנית בתשלום אגרה סמלית ותשלום על פי היקף הבקשה.