מהות הוועדה

ועדה העוקבת אחר שירותי הרווחה והשירותים והחברתיים של הרשות ומסייעת לפיתוח שירותים נוספים לטובת שכבות חלשות, באמצעות ארגוני מתנדבים וארגונים פרטיים הנחלצים לסיוע למצוקות חברתיות.

אף שלוועדה אין סמכות ביצוע והחלטותיה אינן אלא בגדר המלצות למועצת הרשות או לגורמים המקצועיים ברשות, היא אמורה להיות גורם ציבורי תומך ומדרבן בכל העניינים הקהילתיים של הרשות. עליה לפעול לשכלול הכלים שעומדים לרשות

המחלקות הנוגעות בדבר, להגדיל את המודעות למצוקות הפרט ולצורכי השכבות החלשות, ולהוביל בפיתוח שירותי רווחה שונים על בסיס התנדבותי.

הרכב הוועדה

משה קווס 
יו"ר
050-7400062
דורית אלמלך
חברה
052-2397617
חיים ציטרנבוים
חבר
050-4156155
פלורי שטרלינג
חברה
054-3551771
חגית שר-אבי
נציגת עירייה/מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-9951663
אליהו גולדמן
נציג ציבור
אבי אלחייני
נציג ציבור
יקטרינה דולגין
נציגת ציבור