מהות הוועדה

באמצעותה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים. יעדי הוועדה להסדיר הקצאת קרקע או מבנה  בפטור ממכרז וללא תמורה על-ידי הרשות המקומית לגופים חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.

הרכב הוועדה

גרי עמל
יו"ר – מנכ"ל
מרים אלחדד
חברה- מהנדסת
עו"ד חיים שימן
חבר- יועמ"ש
רינה יוסף
חברה - גזברית
עו"ד גלית אופק
חברה - מנהלת נכסים