מהות הוועדה

ועדה שתפקדה לבחון את זכאות של תושב לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת. במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונות, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

הרכב הוועדה

דודי אוחנונה
יו"ר
08-9951770
050-5302304
אברהם ארנרייך
חבר
088677601
052-7182100
פלורי שטרלינג
חברה
08-9957491
054-3551771
עו"ד חיים שימן
היועץ המשפטי
08-9951686
רינה יוסף
גזברית
עליזה בר-און
מנהלת מח' הרווחה
08-9951663
נתלי זילחה
מנהלת אגף הכנסות
שוש שמילוביץ
מזכירת הוועדה