מהות הוועדה

מייעצת ומסייעת למשטרה בעינייני המשמר האזרחי, עוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב.

הרכב הוועדה

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262
גיא בריוזה
חבר
054-6061011
משה קווס
חבר
050-7400062
עו"ד ניסן בן חמו
חבר
052-5416173
דודי אוחנונה
חבר
050-5302304
ד"ר דיאנה גיטיס
חברה
052-3667399
מנכ"ל
נציג עירייה
ליאור הירש
נציג עירייה. מנהל אגף בטחון ובטיחות
08-9951740
מעיין ויצמן
נציגת עירייה/מנהלת המוקד
08-9951705
רחל לנצ'נר
נציגת עירייה/מנהלת אגף החינוך
08-9957607
מת"ח דני קדושים
נציג משטרה
08-9551201
[
נציג שר הביטחון
]
נציג שר החינוך