הרכב הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
052-5416173
דודי אוחנונה
חבר
050-5302304
משה קווס 
חבר
גרי עמל מנכ"ל
חבר
נציג משרד ממשלתי
נציג משרד רלוונטי
בהתאם לתפקיד הנדרש
עו"ד חיים שימן
משקיף-יועץ משפטי
אורנה בן-יהודה
משקיפה- מנהלת משאבי אנוש