הרכב הוועדה

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
משה רייכמן
חבר
050-4131208
עו"ד ניסן בן חמו
חבר
052-5416173
מנכ"ל העירייה
נציג משרד הפנים - בהתאם לתפקיד הנדרש
עו"ד חיים שימן
חבר/משקיף-יועץ משפטי
אורנה בן-יהודה
משקיפה- מנהלת משאבי אנוש