מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

הרכב הוועדה

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
חיים ציטרנבוים
מ"מ יו"ר
050-4156155
דורית אלמלך
חברה
052-2397617
משה קווס
חבר
050-7400062
מרדכי שנור
חבר
053-3165635
יצחק גורדון
חבר
053-3109077
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262
משה רייכמן
חבר
050-4131208
גיא בריוזה
חבר
054-6061011
עו"ד ניסן בן חמו
חבר
052-5416173
דודי אוחנונה
חבר
050-5302304
פלורי שטרלינג
חברה
054-3551771
רוית בייליס
חברה
050-9972119
ד"ר דיאנה גיטיס
חברה
052-3667399
אלכסיי ספוז'יקוב
חבר
054-6833199
רעות ג- סער
נציגת משרד השיכון
נציג משרד האוצר /ועדה מחוזית
נציג משרד הפנים /ועדה מחוזית
התקווה 4 ב"ש ת.ד 2
מיכאל שוקרון
נציג כיבוי אש
08-9950222
איתי אבני
נציג ר.מ.י
08-6257707
צפנת עופרי
נציגת משרד הבריאות
סבטלנה טליס
נציג רשות העתיקות
08-6654708
קצין אגם אדיר כהן
נציג משטרת ישראל
דנה רודד
נציגת המשרד להגנת הסביבה
בועז פריפלד
סיירת ירוקה
אייל עמרם
נציג מעיינות הדרום
052-6748125
הילה צחי
מנכ"לית חברה כלכלית
050-7248839
עו"ד חיים שימן
יועמ"ש
מרים אלחדד
מהנדסת העיר ומזכירת הוועדה
08-9951616
נאור בוקני
נציג עירייה. מנהל אגף שפ"ע
ליאור הירש
נציג עירייה. מנהל אגף בטחון ובטיחות
08-9951740
מוקי דור
נציג עירייה. קצין בטיחות בתעבורה
שי אהרונוף
מבקר הוועדה. מבקר העירייה, שי אהרונוף
08-9951755
נציג משרד התחבורה