מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

הרכב הוועדה

עיריית ערד
ניסן בן חמו
052-5416173
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
עיריית ערד
פלורי שטרלינג
חברת מועצה
סיון כהן אביטן
חברת מועצה
עירית 12
דודו שי
חבר מועצה
ניגונים 9
דורון אורגיל
חבר מועצה
מבצע לוט 40
עוזי שמילה
חבר מועצה
גבריאל ריזינשלוולי
חבר מועצה
מואב 2/23
אלכסיי ספוזניקוב
חבר  מועצה
יהודה 79/27
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר מועצה
משה קווס
חבר מועצה
 תדהר 8/2
אברהם ארנרייך
חבר מועצה
  יהודה 15/13
ברוך שלסר
חבר המועצה
  שיזף 14/19
יצחק ויס
חבר מועצה
משה אדרי
חבר מועצה
נורית 4/2
לאוניד וינקרט
נציג משרד השיכון
התקווה 4 ב"ש ת.ד 2
נציג משרד הפנים /ועדה מחוזית
התקווה 4 ב"ש ת.ד 2
עזרזר דוד
נציג כיבוי אש
התעשייה 33 ערד
פרלמן אסף
נציג ר.מ.י
צפנת עופרי
נציגת משרד הבריאות
פלביה סונטג
נציג רשות העתיקות
דנה רודד
08-99532224
אשר יוסף
סיירת ירוקה
053-1233103
אייל עמרם
מעיינות הדרום
052-6748125
הילה צחי
מנכ"לית חברה כלכלית
עו"ד חיים שימן
יועמ"ש
מרים אלחדד
מהנדסת העיר
גרי עמל
מנכ"ל העירייה
שמוליק אורון
מנהל מחלקת
תברואה
ליאור הירש
ממונה בטיחות
מוטי קורוב
מנהל מח' ביצוע
מיכאל שריקי
מנהל מח' אחזקה
מוקי דור
קצין תעבורה
שי אהרונוף
מבקר העירייה