מהות הוועדה

יוזמת ומתכננת פעולות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם. הוועדה הינה ועדה ציבורית הכוללת אנשי מקצוע מתחומים רלבנטיים. תפקיד הוועדה לאתר צרכים, לאפיין אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו,תוך איחוד הכוחות ושיתוף כל הגורמים הפועלים בתחום במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת הרשות.

הרכב הוועדה

אברהם ארנרייך
יו"ר
050-7182100
אוריאל אלחיאני
חבר
פלורי  שטרלינג
חברה
רחל לנצ'נר
חברה/ מנהלת מחלקת החינוך
עליזה בראון
מנהלת מחלקת רווחה
  
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
דוד דדון
נציג ארגון המורים העל יסודיים
אליעזר וינוגרד
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
נועה וקנין
יו"ר מועצת נוער עירוני
054-6651436
אלי סרקוסטי
יו"ר ועד הורים עירוני
משטרת ישראל
נציג משטרה
רכז הצופים
נציג תנועת הנוער
רכז צמרת
נציג ארגון התנדבותי, קידום ילדים ונוער