מהות הוועדה

יוזמת ומתכננת פעולות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם. הוועדה הינה ועדה ציבורית הכוללת אנשי מקצוע מתחומים רלבנטיים. תפקיד הוועדה לאתר צרכים, לאפיין אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו,תוך איחוד הכוחות ושיתוף כל הגורמים הפועלים בתחום במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת הרשות.

הרכב הוועדה

גיא בריוזה
יו"ר
054-6061011
דורית אלמלך
חברה
052-2397617
רוית בייליס
חברה
050-9972119
רחל לנצ'נר
נציגת עירייה/מנהלת אגף החינוך
08-9957607
חגית שר-אבי
חברה/מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-9951663
  
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
דוד דדון
נציג ארגון המורים העל יסודיים
אליעזר וינוגרד
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
נציג
אלי סרקוסטי
יו"ר ועד הורים עירוני
052-7864521
משטרת ישראל
נציג משטרה
רכז הצופים
נציג תנועת הנוער
רכז צמרת
נציג ארגון התנדבותי, קידום ילדים ונוער