הרכב הוועדה

גיא בריוזה
יו"ר
054-6061011
מרדכי שנור
חבר
053-3165635
[
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262
]
משה קווס
חבר
050-7400062
פלורי שטרלינג
חברה
054-3551771
נציג רשות- מנכ"ל העירייה
מרב שדה
נציגת ציבור