הרכב הוועדה

[
אלכסיי ספוז'יקוב
יו"ר
054-6833199
]
מרדכי שנור
חבר
053-3165635
[
גיא בריוזה
חבר
054-6061011
]
[
פלורי שטרלינג
חברה
054-3551771
]
מנכ"ל העירייה