הרכב הוועדה

אוריאל אלחיאני
חבר
עוזי שמילה
חבר
050-8914152
דוד פלדינגר 
חבר
053-3140213
גבריאל ריזינשוילי
חבר
058-5555846
משה אדרי
חבר
052-8842330
ניסים ז'נו
נציג  ציבור
058-5207007
פלורי שטרלינג
חברה