הרכב הוועדה

פלורי שטרלינג 
יו"ר
עוזי שמילה
חבר
050-8914152
דוד פלדינגר 
חבר
053-3140213
גבריאל ריזינשווילי
חבר
058-5555846
ניסים ז'נו
נציג  ציבור
058-5207007
אוריאל אלחיאני
נציג ציבור