מהות הוועדה

ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

הרכב הוועדה

פלורי שטרלינג
יו"ר
054-3551771
ד"ר דיאנה גיטיס
חברה
052-3667399
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262