מהות הוועדה

ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

הרכב הוועדה

ברוך שלסר
יו"ר
052-7111920
פלורי שטרלינג
חברה
08-9957491
054-3551771
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר
דורון אורגיל
חבר
08-9956424
052-3933806