מהות הוועדה

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

הרכב הוועדה

ד"ר דיאנה גיטיס
יו"ר
052-3667399
משה קווס 
חבר
אוריאל אלחיאני
חבר
מרינה גלייזר
נציג עירייה/מנהלת מחלקת אירועים וקליטה
נציג משפחה של נפגעי טרור
 חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר